Disclaimer

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft de inhoud van deze website met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht en de informatie op de website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. De Protestantse Kerk Amsterdam kan echter niet garanderen dat de informatie op de website altijd juist, volledig en up-to-date is. De Protestantse Kerk Amsterdam accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties zijn ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan de Protestantse Kerk Amsterdam niet garanderen. Het is toegestaan om de informatie op deze website te gebruiken, mits de Protestantse Kerk Amsterdam als bron vermeld wordt.