Nalaten aan mijn kerk

Welke rol speelt de kerk in úw leven?
Heeft u nog albums van vroeger met foto’s van uitstapjes met de hervormde of gereformeerde jeugdvereniging.
Of bewaart u goede herinneringen aan de zondagsschool, het jeugdkoor of het studentenpastoraat?
Ook in het volwassen leven kan de kerk van betekenis zijn: als plaats van geloofsverdieping, van ontmoeting, van delen en omzien naar elkaar en anderen.
Bijzondere momenten in het leven, zoals doop en trouwen, worden er gemarkeerd.
Bij het overlijden van een naaste kan de kerkelijke gemeenschap steun geven en troost bieden.
De kerk heeft, met haar vele vrijwilligers, een belangrijke sociale functie in de buurt en in de stad.
Misschien was of bent u zelf wel een van die vrijwilligers en vindt u het belangrijk dat de kerk ook in de toekomst deze maatschappelijke rol kan vervullen.
Het kan zijn dat u vooral het orgel of het kerkgebouw een warm hart toedraagt - een van de monumentale kerkgebouwen in de binnenstad of een karakteristieke kerk in een van de stadsdelen.
Ze worden behalve voor de zondagse viering intensief gebruikt voor o.a. concerten, culturele evenementen en tentoonstellingen.
Mensen kunnen er op adem komen.
De kerken zijn behalve plaatsen van ontmoeting oases van rust en bezinning in het hectische stadsgewoel.
greetjeGeertje Kuut-van der Haar, Nieuwendammerkerk:
“Mijn man en ik voelen ons erg verbonden met onze wijkgemeente.
Wij willen onze dankbaarheid tonen en we hopen dat onze kerk er ook voor de generaties straks zal zijn.
Ik vind het heel zinvol om daar nu al over na te denken, ook bij het opstellen van een testament.”
peter
Peter Snoeker, penningmeester Westerkerk:
“Als wijkkerken bouwen we samen aan de toekomst van protestants Amsterdam
en van de wereld daarbuiten. Ieder steentje is hard nodig in dat bouwwerk.
Want alleen al het onderhoud van het gebouw kost onvoorstelbaar veel geld.
Daarom mijn hartenkreet: ‘Bouwt u met ons mee?’

 De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?
Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan?
Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn.
Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage.
Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen.
Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.
Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Wat zou u willen delen?
Veel mensen kiezen ervoor om een deel van de gehele nalatenschap te begunstigen, maar ook bijvoorbeeld een vast bedrag (legaat) is mogelijk.
U kunt al uw wensen vastleggen in een testament dat bij de notaris wordt opgesteld en bewaard.
Bij het zoeken van een notaris, helpen wij u graag.
Veel mensen stellen het op prijs om deze zaken eerst eens door te spreken.
Marijke van der Poel maakt daarvoor graag tijd, op het Kerkelijk Bureau of bij u thuis.