Ongeldige invoer

Naam
Ongeldige invoer

Straat
Ongeldige invoer

Huisnummer
Ongeldige invoer

Postcode
Ongeldige invoer

Plaats
Ongeldige invoer

E-mailadres
Ongeldige invoer

Hoe wilt u doneren?(*)

Ongeldige invoer

Mijn geboortedatum (ter verificatie bij incasso) is
Ongeldige invoer

Lidnummer (zie boven de streepjescode, zonder punt)
Uw lidnummer kunt u op uw toezeggingsformulier bovenaan, boven de streepjescode vinden. Weet u het niet, laat het veld dan leeg.

Bedrag per jaar €(*)
Bedrag s.v.p. in hele euro's of met 2 cijfers achter de komma

Mijn IBAN (het nieuwe bankrekeningnummer)
Ongeldige invoer

In de maand / verdeeld over de maanden

Ongeldige invoer

Op de volgende data

Ongeldige invoer

Steeds de laatste donderdag van de maand, tenzij dat een feestdag of voor de 25e is.

Mijn donatie is voor(*)

Kies waar uw bijdrage voor is

Mijn eigen wijk is
Ongeldige invoer

en wel het volgende project
Ongeldige invoer

Ik geef door bevestiging van dit formulier toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Als ik het niet eens bent met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken door hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met mijn bank. Ik vraag mijn bank naar de voorwaarden.

De incasso’s vinden in 2016 plaats op de hierboven opgegeven data, steeds de laatste donderdag van de maand tenzij die op een feestdag of voor de 25e valt. De data verder in 2017 worden met Kerkbalans 2017 bekend gemaakt.

Bevestiging(*)
Indien de gegevens niet correct zijn, ga dan s.v.p. terug. U kunt ze dan verbeteren.

Hoeveel wilt u doneren (in hele euro's)
Voer een getal in in hele euro's zonder decimalen, punten of komma's

Kies een betaalmethode