Vernieuwingsfondsen

De Protestantse Kerk Amsterdam is sinds 2005 bezig aan een vernieuwingsproces en maakt daar ook geld voor vrij.

Vitaliseringsfonds
Al 13 jaar een vitaliserende impuls voor wijkkerken. Voor een buurt & kerk activiteit, een jong koor, kunstvespers, Tienertheater,  moskee- & kerkloop, symposium, troostconcert, filmplan of rommelmarkt-plus doen de wijkkerken een aanvullend beroep op het Vitaliseringsfonds. Het kan net dat zetje extra geven...
De Algemene Kerkenraad gaat de uitgaven van dit fonds koppelen aan de ontwikkelingen binnen de regio. Concreet betekent het nu dat er geen aanvragen gedaan kunnen worden voor 2016.

Durffonds
Voor nog grotere projecten is er het durffonds: om een flinke impuls te geven.

Toekenning
De Algemene Kerkenraad beslist over de toekenningen uit de fondsen.