Jeugdwerk

Hoe voelt, klinkt en ruikt een kind-, tiener- of jongerevriendelijke kerk? Hoe ziet ze eruit, wat gebeurt er en wat gebeurt er niet?

Ontwikkelprogramma GroeiRuimte

Het ontwikkelprogramma GroeiRuimte geeft concrete handvaten om jouw gemeente een goede plek te laten zijn voor iedereen.

Een plek die leeftijdloos is en waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien.
Een plek waar jouw wereld ertoe doet en die ertoe doet in jouw wereld.
Een plek waar je op anderen kunt vertrouwen en waar mensen naar elkaar omzien.
Een plek waar ruimte is voor ieders talent en ieders geloof.

Binnen GroeiRuimte geven we aandacht aan alle aspecten die komen kijken bij leeftijdloos kerk-zijn: ouders als partner, geloof in opvoeding, kinder- en tienerprogramma's, een veilige en prettige plek, diaconaat en zelfs de rol van de voorganger(s).

Voor meer informatie neem je contact op met adviseur Alfard Menninga.

Overige thema's en expertise

Alfard Menninga houdt zich samen met zijn medewerkers bezig met de werkvelden kinderwerk, tienerwerk, jongerenwerk en kerk & school. Hierbij horen ook geloven thuis. contact tussen generaties en de Maatschappelijke Stage

Je kunt Alfard onder andere benaderen voor ondersteuning bij de volgende thema's:

  • GroeiRuimte
  • Jong en oud in de gemeente
  • Kerk in contact met de buurt
  • Draagvlak creëren voor je activiteit of project
  • Student-traineeship tienerwerk (tienerwerker worden of een tienerwerker inschakelen)

En verder voor:

  • Brainstormsessies
  • Jeugdwerktrainingen
  • Inzage van documentatie en materiaal
  • Inhoudelijke ondersteuning bij gemeenteavonden en -weekenden
  • Kritisch tegenover bij vergaderingen etc.

Contact

Alfard Menninga, jeugdwerkadviseur. Tel. 020 – 53 53 711,

Protestants Jeugdwerk Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR   Amsterdam
Tel. 020 – 53 53 700