Westerkerk

Prinsengracht 281

1016 GW Amsterdam
tel. 020 - 624 77 66
email:
www.westerkerk.nl

Kerkdiensten: zondagmorgen, 10.30 uur

  • Predikant: Ds. Fokkelien Oosterwijk
  • Koster & verhuur: Ruud Jongbloed
  • Secretaris Kerkenraad: Rein Niesing
  • Secretariaat: Mw. Elka Bak 

    Bereikbaarheid via secretariaat:
    maandag-vrijdag, 10:00 - 14:00 uur,
    tel. 020 - 624 77 66,

FokkelienOosterwijkSpoelstra
Ds. Fokkelien Oosterwijk

Tags: centrum