Pleisterplaats voor  de ziel

In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan, bieden wij een plek voor rust, zingeving, religie en levensvragen. Daarom kunt u op elk moment één van onze negentien wijkkerken binnenlopen, bijeenkomsten bezoeken of deelnemen aan één van de vele evenementen die wij in Amsterdam organiseren. De Protestantse Kerk, de pleisterplaats voor de ziel in Amsterdam.

U kunt de kerk steunen na uw dood, door een legaat in uw testament op te nemen of de kerk (voor een deel) tot uw erfgenaam te benoemen.

Wie iets wil nalaten aan de Protestantse Kerk Amsterdam moet een testament laten maken. Een testament kan alleen door een notaris worden opgesteld. Het is alleen rechtsgeldig wanneer het door de erflater en de notaris is ondertekend. De notaris houdt het origineel van de akte en meldt het testament bij een centraal register. U krijgt een afschrift. Onze notaris, de heer Mr. J.W. van Zaane is tegen een relatief vriendelijke vergoeding u graag bij het opstellen van uw testament behulpzaam

Voor meer informatie neemt u contact op met Marijke van der Poel, , (020) 53 53 727 (ma, di, do, vr, 10.00-16.00 uur).
Of neem contact op met uw notaris.

Nieuws

Uit Amsterdam

Pasen is opnieuw beginnen?! - Pasen020

Wat betekent Pasen voor jou? Die vraag staat centraal in het nieuwste filmpje van de campagne Pasen020.nl ‘Pasen is voor mij dat er elke keer een nieuw begin is, dat je altijd mee kunt doen met het verhaal van God met mensen’, antwoordt dominee Jantine Heuvelink, van de Amsterdamse Oranjekerk in de Pijp. Anderen verwoorden het met ‘dat Jezus weer levend wordt’. Pasen is opnieuw beginnen?!

Lees meer

Lijsttrekkersdebat 2018 in de Noorderkerk (video)

Highlights verkiezingsdebat 'Ik geloof in Amsterdam'

Lees meer

Oproep: Penningmeester bij de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)

Oproep: Penningmeester bij de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)

Versterking gezocht! Met onze 18 wijkkerken, 9 pioniersplekken en het kerkelijk bureau is de Protestantse Kerk Amsterdam volop in beweging. Voor het dagelijks bestuur van ons college van kerkrentmeesters zoeken wij een penningmeester om deze beweging financieel te ondersteunen.

Lees meer

Pionieren en projecten

De Protestantse Kerk Amsterdam zoekt naar nieuwe vormen voor de kerk. Vormen die passen bij deze tijd en bij de stad. Vernieuwende projecten met een positieve uitstraling. Zodat meer mensen betrokken kunnen raken bij de kerk. Op verschillende plaatsen in de stad zijn deze pioniersplekken gestart.

 

Zinnig Noord
CityKerk Amsterdam
Huis voor de ziel
Hebron
Arabische Protestantse Kerk Amsterdam
Taizé in Amsterdam
Heilig Vuur West
Kerk in Westerwijk