Doorlopende Machtiging Taizé in Amsterdam

logotaize|
Ja
, ik ondersteun Taizé in Amsterdam graag via een doorlopende machtiging. Indien ik het niet eens ben met de afschijving kan ik het bedrag binnen acht weken via mijn bank laten terugboeken.

Formulier: Doorlopende Machtiging Taizé in Amsterdam

Ja, ik ondersteun Taizé in Amsterdam(*)
Ongeldige invoer

Ander bedrag
Ongeldige invoer

Periode(*)
Ongeldige invoer

De incasso's hiervoor worden geïnd door: Protestantse Gemeente te Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Ongeldige invoer

M/V(*)
Ongeldige invoer

Voorletter(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Straat(*)
Ongeldige invoer

Huisnummer(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Email(*)
Ongeldige invoer

t.b.v.ontvangst en toesturen machtiging. u ontvangt een bevestiging van uw toezegging per mail.

Rekeningnummer IBAN(*)
Ongeldige invoer

Ik blijf graag op de hoogte over Taizé in Amsterdam
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer