Pastoraat


Drugspastoraat | Persoonlijke verhalen | 
Straatpastoraat | Dovenpastoraat | Studentenpastoraat
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus, is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.


Drugspastoraat

Luisteren
Mensen die werkzaam zijn in het pastoraat, weten wat er kan spelen in een mensenleven. Als vrijwilliger of beroepskracht hebben zij geleerd te luisteren. Zij zijn er voor mensen, zoeken met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiden hen op hun levensweg.

Pastoraat in de stad
Pastoraat kan plaatsvinden in en vanuit de wijkkerken voor mensen in de buurt. De aandacht kan ook uitgaan naar bepaalde groepen in de stad, zoals studenten, drugsgebruikers, dak- en thuislozen en zeevarenden.