Kerk in de buurt - Pioniersplekken 2017

De Protestantse Kerk Amsterdam maakt onderscheidt tussen pioniersplekken (gericht op vormen van nieuwe geloofsgemeenschappen) en overige kerkvernieuwing.

Negen pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam

 Overige kerkvernieuwing