Huis voor de ziel

Wij noemen de Noorderkerk tegenwoordig huis voor de ziel. Want hier kun je terecht met alle vragen die in je omgaan, die dingen die er toe doen. De vragen waar je misschien niet elke dag mee aan de gang bent maar die toch zich zomaar aan je kunnen opdringen.

Er komen in de Noorder elke zondag een paar honderd mensen bij elkaar, jongeren en ouderen. Die op de een of andere manier de ontdekking hebben opgedaan dat de Levende, God zelf, zich met hen inliet. En Jezus is voor hen van onschatbare betekenis geworden. Nee niet als een lesje wat ze uit hun hoofd hebben geleerd, maar als een liefde die hem overkomen is. We komen hier dan bij elkaar om onze ziel, ons hart een beetje op te halen aan de woorden van God. Om ons door Hem te laten gezeggen, te laten zegenen en de weg te laten wijzen in het leven van elke dag

Contactpersoon
Dr Paul Visser, tel. 06 - 41 91 65 07,  
www.noorderkerk.org/gemeente/kennis-maken/