Heilig Vuur West

Heilig Vuur West is een kerkvernieuwingsproject in Amsterdam Oud-West. In opdracht van de Protestantse Kerk Amsterdam wordt gezocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn voor de buurt. Heilig Vuur West ontwikkelt een nieuw aanbod voor mensen die niet naar de kerk komen, maar wel op zoek zijn naar zingeving.

Contactpersoon:
ds. Willemien van Berkum, 06 244 33 548,
www.heiligvuurwest.nl

Tags: west