GroeiRuimte

Kinderen, tieners en jongeren zijn volop in ontwikkeling. Zij hebben GroeiRuimte nodig. Soms letterlijk, maar veel vaker nog figuurlijk: ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Ruimte om hun talenten te ontdekken en uit te proberen. En ruimte om te leren herkennen hoe God aanwezig is in hun leven. Door middel van het kerkontwikkelprogramma GroeiRuimte wil de Protestantse Kerk Amsterdam wijkgemeentes de kans geven Groeiruimte voor jonge leden te creëren of te verbeteren.

De denktank Jeugd van de PKA schreef een pamflet waarin zij hun ambitie verwoordden.

Pamflet GroeiRuimte

Wij dromen
De Protestantse Kerk Amsterdam droomt van een goede plek voor iedereen.
Een plek die leeftijdloos is en waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien.
Een plek waar jouw wereld ertoe doet en die ertoe doet in jouw wereld.
Een plek waar je op anderen kunt vertrouwen en waar mensen naar elkaar omzien.
Een plek waar ruimte is voor ieders talent en ieders geloof.

Wij hopen
De Protestantse Kerk Amsterdam hoopt dat het op zo’n plek mogelijk wordt om bijzondere en levensveranderende ontdekkingen te doen, oftewel (meer godsdienstpedagogisch geformuleerd):

Kinderen, tieners, jongeren en hun (groot)ouders
leren herkennen hoe God aanwezig is in hun leven
en kunnen deze ontdekkingen op hun eigen manier vormgeven in de werelden waarin zij zich begeven
en anderen hierin laten delen.

Wat kun je ermee?
Kan jouw gemeente verbeteren in de GroeiRuimte voor jonge leden? Dan is dit kerkontwikkelplan iets voor jouw gemeente. GroeiRuimte biedt concrete stappen en begeleiding van professionals om vast te stellen hoeveel GroeiRuimte jullie gemeente al biedt en hoe dit verbetert kan worden. Dankzij gesprekken met elkaar en de adviseur jeugd van de PKA proberen jullie een gemeente te worden waar ook jonge leden zich thuis voelen en kunnen ontplooien.

Voor meer informatie over GroeiRuimte kun je contact opnemen met Alfard Menninga

Voor kerken

De Protestantse Kerk Amsterdam geeft GroeiRuimte, maar wordt daar ook nog elke dag beter in. Om dat te ondersteunen, bieden we speciaal voor kerken het ontwikkelprogramma GroeiRuimte aan. Ook kerken die niet bij ons verband horen, kunnen hier gebruik van maken.

Lees meer