Penningmeester bij de Protestantse Kerk Amsterdam

Versterking gezocht! Met onze 19 wijkkerken, 9 pioniersplekken en het kerkelijk bureau is de Protestantse Kerk Amsterdam volop in beweging. Voor het dagelijks bestuur van ons college van kerkrentmeesters zoeken wij een penningmeester die pro-actief bijdraagt aan de financiële beweging die nodig is voor het behalen van onze doelen.

Lees meer