Vernieuwingsfondsen

De Protestantse Kerk Amsterdam is sinds 2005 bezig aan een vernieuwingsproces en maakt daar ook geld voor vrij.

Vitaliseringsfonds
Al 10 jaar een vitaliserende impuls voor wijkkerken. Een buurt&kerk activiteit, een jong koor, kunstvespers, theaterproductie, masterclass, moskee-&kerkloop: de 20 wijkkerken kunnen hiervoor een beroep doen op het Vitaliseringsfonds. Het fonds heeft in 2013 € 20.000 besteden en verwelkomt aanvragen uit wijkkerken tussen de € 1500 en € 5000.
Wijkkerken gebruiken het aanvraagformulier om steun voor projecten te vragen. Aanvragen voor 2014 stuurt u voor 1 oktober 2013 naar .  Nagekomen aanvragen kunt u indienen voor 1 maart 2014.
Ook is er een evaluatieformulier voor projecten: wat hielp de wijkkerk vitaler te worden - en wat niet?
Voor meer informatie: secr. Willemien Boot, Kerkelijk Bureau, tel. 020 - 53 53 707

Durffonds
Voor nog grotere projecten is er het durffonds: om een flinke impuls te geven.
Voor meer informatie: Bram Schriever, directeur Kerkelijk Bureau, tel. 020 53 53 709

Toekenning
De Algemene Kerkenraad beslist over de toekenningen uit de fondsen.