Penningmeester worden in Protestantse Kerk Amsterdam?

Penningmeester worden in een kerk - geen alledaagse vraag.
Igeld euromunten biljettenets voor u? Iets voor iemand die u kent?

Met 18 wijkkerken, veel pioniersplekken en een stedelijk kerkelijk bureau is de Protestantse Kerk Amsterdam een organisatie in beweging.
Lees meer over de organisatie, over de taken van de penningmeester en vereisten voor deze functie.

U kunt tot 17 september 2017 op deze vacature reageren.

Lees meer

Zonaanbidders - Julia van Rijn

In bijna alle oude culturen wordt de zon als godheid aanbeden om zijn warmte en licht, dat het graan doet rijpen en het leven verwarmt. De Egyptische Ra, uitgebeeld als scarabee – mestkever -, is bekend van de schatten uit de graftombe van Toetanchamon. In de herinnering leeft De Kolossus voort, een bronzen beeld van 32 meter hoog, dat de Griekse zonnegod Helios voorstelde, die waakte over de haven van het Griekse eiland Rhodos, totdat een aardbeving in 226 voor Christus een einde maakte aan dit wereldwonder.

Lees meer

Tent - Julia van Rijn

Heb je een huis, van alle gemakken voorzien, kruip je zodra je vakantie hebt in een tent... Dat is althans wat veel Amsterdammers doen. Die van ons is in de loop der jaren wat groter geworden, maar het gevoel is hetzelfde gebleven. Een paar weken leven op de bonnefooi. Is het ergens mooi? Dan blijven we nog even. Regent het te lang? Inpakken en wegwezen. Kamperen is vrijheid, beweeglijkheid. Kamperen is romantiek, zelfs op een camping met warme douches.

Lees meer

Amsterdam als Babel aan de Amstel - Rob Visser

Onze stad is druk, volgens velen te druk. Vol met Amsterdammers, toeristen, vreemdelingen, vluchtelingen en expats. Maar liefst 180 nationaliteiten wonen en werken hier. Volgens sommigen vormen ze een bedreiging van het leefklimaat, en betekenen al die vreemde talen een spraakverwarring zoals bij de torenbouw van Babel. Volgens anderen (helaas lijkt het een minderheid te worden) is het een verrijking. Amsterdam kent inmiddels zo’n 350 kerken, waarvan de helft niet-Nederlandstalig is. In de christelijke traditie vieren we Pinksteren, het feest waarin mensen de geest krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Iedereen sprak volgens dat merkwaardige Bijbelverhaal gewoon zijn eigen taal, maar men verstond elkaar op een wonderlijke manier. Het ideaal dat Amsterdam zich wenst. Babel aan de Amstel dus. Dat is mooi, dat vieren we. Ook in de Bijlmer, per uitstek een plek waar zoveel verschillende volken en talen samenkomen, soms onder een dak.

Lees meer

Directeur kerkelijk bureau Amsterdam (0,9 - 1 fte)

De Protestantse Kerk te Amsterdam is op zoek naar een directeur kerkelijk bureau

 Bekijk de volledige vacaturetekst

Informatie en reageren: De wervings- en selectieprocedure voor deze functie wordt begeleid door Hoek Consultants, Adviseurs voor Human Capital, www.hoekconsultants.nl. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met drs. M. Pater. tel. 0317-744050. Uw sollicitatie kan per email gestuurd worden naar . Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, evenals het navragen van referenties. Wij vragen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij indiensttreding.

Lees meer

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie

 

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De kerk heeft uw steun nodig

In de derde week van januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse contributie-actie: Actie Kerkbalans. Vindt u het belangrijk dat de kerken er zijn, als plekken van verbinding in de stad? Steun hen dan met een gift. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Gift Kerkbalans’. Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank!

Lees meer