Adventskalender 2017

Aftellen naar kerst - Adventskalender

Vanaf zondag 3 december tot 26 december vindt u op www.aftellennaarkerst.nl voor elke dag een tekst waaruit verlangen spreekt. Teksten als lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerst. En elke zondag komt er een kaarsje bij. Totdat er vier branden en het tijd is voor het feest van het licht. De teksten zijn geschreven door predikanten, kerkelijk werkers en kerkelijk bestuurders uit Protestants Amsterdam en Amstelveen.

Lees meer

Jenneke Welmers

Jenneke Welmers directeur Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse kerk Amsterdam (PKA) heeft vanaf 1 januari een nieuwe directeur. Jenneke Welmers neemt de leiding van het kerkelijk bureau op zich dat de 19 wijkkerken en 9 pioniersplekken ten dienste staat. Jenneke Welmers is psychologe en vanaf 2000 werkzaam geweest in tal van managementfuncties binnen ABN Amro Bank. Ze volgt Klaas Dirk Bruintjes op die als interim-directeur optrad na het vertrek van Bram Schiever eind 2016.

Lees meer

Actief gelovige protestanten vormen het sociaal kapitaal van Nederland

22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Daarmee vertegenwoordigt ze een substantieel aandeel van de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Motivaction komt een duidelijk eigen profiel naar voren van deze doelgroep: gericht op de gemeenschap, op de ander en een hoog sociaal vertrouwen.

Lees meer

Nalaten Kerk

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie

 

Sta eens stil bij Kerst - Kerst020

In deze tijd van drukte en stress in een overvol Amsterdam roept de Protestantse Kerk Amsterdammers op eens stil te staan bij Kerst, een feest van gezelligheid, saamhorigheid en bezinning. Op de website www.kerst020.nl staan meer dan 200 kerstvieringen en –activiteiten voor jong en oud die rond 24 en 25 december in de stad plaatsvinden.

Lees meer

Officiële start van de Arabische kerk in Amsterdam

Donderdag 19 oktober was de officiële start van de Arabische kerk, als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In een ceremonie werd de overeenkomst tussen de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en de Presbyterian Church of Egypt (PCE) getekend. Daarna vond een viering plaats onder leiding van ds. Emad Thabet.

Lees meer

Reactie op overlijden burgemeester Van der Laan

EberhardvanderLaan tafel

Bij het overlijden van burgemeester Van der Laan schrijft de scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, dominee Julia van Rijn:

Met ontroering heeft de Protestantse Kerk Amsterdam kennis genomen van het overlijden onze burgemeester Eberhard van der Laan.

Als het ging om zorg voor kwetsbare mensen wisten kerkelijke en burgerlijke gemeente elkaar te vinden. Dat was wel eens spannend, maar het gesprek was altijd eerlijk en transparant. Ook de betrokkenheid van de burgemeester bij multireligieuze activiteiten was belangrijk. Hij had waardering voor de manier waarop mensen uit verschillende religies samen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Lees meer