Reactie op overlijden burgemeester Van der Laan

EberhardvanderLaan tafel

Bij het overlijden van burgemeester Van der Laan schrijft de scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, dominee Julia van Rijn:

Met ontroering heeft de Protestantse Kerk Amsterdam kennis genomen van het overlijden onze burgemeester Eberhard van der Laan.

Als het ging om zorg voor kwetsbare mensen wisten kerkelijke en burgerlijke gemeente elkaar te vinden. Dat was wel eens spannend, maar het gesprek was altijd eerlijk en transparant. Ook de betrokkenheid van de burgemeester bij multireligieuze activiteiten was belangrijk. Hij had waardering voor de manier waarop mensen uit verschillende religies samen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Lees meer

Penningmeester worden in Protestantse Kerk Amsterdam?

Penningmeester worden in een kerk - geen alledaagse vraag. Igeld euromunten biljettenets voor u? Iets voor iemand die u kent? Met 18 wijkkerken, veel pioniersplekken en een stedelijk kerkelijk bureau is de Protestantse Kerk Amsterdam een organisatie in beweging. Lees meer over de organisatie, over de taken van de penningmeester en vereisten voor deze functie.

U kunt tot 17 september 2017 op deze vacature reageren.

Lees meer

Journalist en columnist Stijn Fens houdt op 19 november de Preek van de Leek

De eerste Preek van de Leek op zondag 5 november  zal worden gedaan door oud Tweede Kamer voorzitter Gerdi Verbeet. Op zondag 12 november houdt Arjen Vliegenthart de Preek van de Leek. Hij is wethouder in Amsterdam voor de portefeuilles Werk, Inkomen, Participatie en Stadsdeel Nieuw-West. De derde kandidaat Stijn Fens geeft alvast een kijkje in zijn preek. Hij zal zondag 19 november preken over barmhartigheid. Meer info: www.preekvandeleek.amsterdam 

Lees meer

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie