Lid worden van het Bestuur?

Karen Fluks maakt sinds augustus 2014 deel uit van het Bestuur van het College van Kerkrentmeesters. Kerk in Mokum stelt haar een aantal vragen over haar werkzaamheden voor het DB. Lid worden van het Bestuur? Kijk dan hier voor meer info.

Waarom doe je het? Maatschappelijk betrokken zijn kan op veel manieren. Ik heb ervoor gekozen om mij als vrijwilliger in te zetten voor de Protestantse Kerk Amsterdam als lid van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters. In de periode daarvoor heb ik bestuurservaring opgedaan bij een wijkgemeente van de Protestantse Kerk. Ik wil graag bijdragen aan een organisatie die bewust stilstaat bij welke rol zij kan spelen binnen Amsterdam en welke verbindingen daarbij kunnen worden gemaakt naar andere (kerkelijke) organisaties. Op deze manier draag ik bij aan een leefbaar klimaat in Amsterdam.

Wat doe je? Binnen het DB ben ik portefeuillehouder van de commissies Kunst en Gebouwen. Dat betekent dat je regelmatig contact hebt met de inhoudelijke experts van deze onderwerpen. Wat een bevlogenheid zie ik bij deze vrijwilligers! Mooi om te zien met welke intensiteit en diepgang gekeken wordt naar de vraagstukken binnen deze commissies. Daarnaast houd ik mij samen met collega’s van het Kerkelijke Bureau bezig met verzekeringen. Ook een mooi onderwerp, waarbij je uiteraard hoopt er zelden gebruik van te hoeven maken.

Hoeveel tijd besteed je eraan? 
De vier uren genoemd in de advertentie zijn inclusief vergadertijd. Omdat ik een fulltime baan heb, lukt het niet altijd om alle vergaderingen bij te wonen. Door met elkaar te mailen en te bellen wordt dat goed ondervangen. Dit jaar gaan de DB leden naar alle wijkgemeenten toe. Om te luisteren naar wat er (op financieel gebied) speelt en mee te denken over wat er gedaan kan worden gedaan om de financiële positie te verbeteren. Binnenkort ga ik starten met ‘mijn’ wijkgemeenten. 

Wat krijg ik ervoor terug? De contacten die ik op doe zijn mij dierbaar. De gesprekken, de thema’s en soms de diepgaande discussies leveren mij inspiratie op om dit ook toe te passen in mijn werk in de financiële sector. Omgekeerd kan ik de ervaring van mijn werk inzetten voor de Protestantse Kerk. Alles bij elkaar opgeteld is het lidmaatschap voor mij een waardevolle vrijwilligersklus: ik ontmoet enorm veel inspirerende mensen waar ik graag nog jaren mee blijf samenwerken binnen de Protestantse Kerk Amsterdam. 

Interesse?
Wat mij tijdens de vergaderingen opvalt is dat het gesprek altijd op een respectvolle manier wordt gevoerd: stevig op de inhoud, maar met respect voor je gesprekspartner. En bovenal, er is tijd voor humor en aandacht voor elkaar. Een prettige omgeving om in te werken. Interesse? Neem dan contact op, zie de vacature voor de contactgegevens.

Karen Fluks (1966) heeft Nederlands Recht gestudeerd en is werkzaam als Chief Risk Officer bij een Payment Service Provider
Pin It