Gevraagd: lid moderamen algemene kerkenraad (kerkvernieuwing)

Gevraagd: lid moderamen algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam
Met als aandachtgebied kerkvernieuwing
Lees de volledige tekst hier

Als lid van het moderamen van de algemene kerkenraad ben je mede verantwoordelijk voor het beleid van de PKA en heb je een verbindende rol naar wijkkerken en (pioniers)projecten binnen het geheel van de stad.

Vanuit jouw aandachtsgebied ben je  voorzitter van de kerngroep Vernieuwing van de PKA. De kerngroep Vernieuwing is de denktank op het gebied van kerkvernieuwing. Om het gesprek in de PKA over kerkvernieuwing gaande te houden organiseren we lezingen, inspiratiereizen en thema-avonden. Afgelopen jaar hebben we beleid ontwikkeld om kerkvernieuwing in de PKA duurzaam te laten zijn. De kerngroep heeft daarnaast met vertegenwoordigers van verschillende wijkgemeenten verkend hoe kunst de kerk vernieuwt. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheid voor een nieuwe serie inspiratiereizen voor leden van de PKA. Als voorzitter van de kerngroep onderhoud je contact met (stuurgroepen van) verschillende pioniersplekken en andere kerkvernieuwingsprojecten en met de pioniersbegeleider.

Wie ben jij?

  • Je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
  • Je bent een teamspeler binnen een collegiaal bestuur
  • Je hebt kennis van en ervaring met veranderprocessen en hebt visie op de toekomst van de kerk
  • Je hebt gemiddeld 4 uur per week beschikbaar
  • Je bent lid van de Protestantse Kerk Amsterdam

Voor informatie en reacties:
Anna Verbeek, 06 – 483 14 255,

Pin It