Amsterdam als Babel aan de Amstel - Rob Visser

Onze stad is druk, volgens velen te druk. Vol met Amsterdammers, toeristen, vreemdelingen, vluchtelingen en expats. Maar liefst 180 nationaliteiten wonen en werken hier. Volgens sommigen vormen ze een bedreiging van het leefklimaat, en betekenen al die vreemde talen een spraakverwarring zoals bij de torenbouw van Babel. Volgens anderen (helaas lijkt het een minderheid te worden) is het een verrijking. Amsterdam kent inmiddels zo’n 350 kerken, waarvan de helft niet-Nederlandstalig is. In de christelijke traditie vieren we Pinksteren, het feest waarin mensen de geest krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Iedereen sprak volgens dat merkwaardige Bijbelverhaal gewoon zijn eigen taal, maar men verstond elkaar op een wonderlijke manier. Het ideaal dat Amsterdam zich wenst. Babel aan de Amstel dus. Dat is mooi, dat vieren we. Ook in de Bijlmer, per uitstek een plek waar zoveel verschillende volken en talen samenkomen, soms onder een dak.

Juist een week voor het Pinksterfeest maakte woningbouwvereniging Rochdale bekend dat ze af willen van een kerkverzamelgebouw De Kandelaar aan de Bijlmerdreef. Tien jaar bestaat het nu en er zitten maar liefst 15 Afrikaanse kerken in. Maar volgens Rochdale hoort zo’n gebouw niet bij hun kerntaak en staat het in de verkoop voor 1,6 miljoen euro. De kerken kunnen niet meer dan 1,2 miljoen betalen, ook omdat ze vanwege de geluidsoverlast (een constructiefout) het pand gronding moeten verbouwen. Kan dit niet anders? Moet het grote geld altijd winnen?
Als we een kleurrijk en taalrijk Amsterdam willen behouden dienen we ruimte te scheppen voor elkaar en voor de mensen die hun eigenheid willen vieren. In de Bijlmer en elders in de stad. Uiteindelijk moeten we het hier met elkaar zien te rooien, tegen de stroom in van onverschilligheid, intolerantie en zelfs haat. Vluchtelingen hebben hier altijd onderdak gevonden. Er was hier ooit een Vluchtkerk waar de protestantse Diaconie bij betrokken was. Nog steeds steunt de kerk mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben maar het wel blijven proberen. Met succes vaak. Wereldwijd is Amsterdam een voorbeeld van een stad waar we het samen willen doen. Dat is Pinksteren. Het is een feest. Dat willen we vieren, a.s. zondagmiddag aan het Spui. In het hart van de stad. Met zoveel mogelijk mensen. In zoveel mogelijk talen. Dat kan hier goddank!

Rob Visser is stadsdominee van de Protestantse Kerk van Amsterdam

Zondag 4 juni 2017 om 16.00 uur: Babel aan de Amstel, een vrolijk Pinksterfestival met zang en dans van o.a. Wereldhuis Fusion Band, rapper Safoan Mokhtari en New Gospel Sensation. Plaats: Lutherse kerk aan het Spui. Aanvang: 16.00 uur (doorlopend toegankelijk).

In: Het Parool, 3 juni 2017